ÿþ

. .

.     .

PROPONON VI TROVOS SUBE, ĈE LA FINO DE TIU ĈI PAĜO

kiel la plej parto de la geesperantistoj ni (bienuloj kiel Tibor Sekelj) tre ŝatas vojaĝi...

pro tio ni ofte vojaĝis "karavane" tra tuta Eǔropo (orienta - antaǔ kaj post la falo de la "muro" - kaj okcidenta, norda kaj suda, en pluraj regionoj de Portugalio kaj Hispanio, de Grekio, de Francio kaj Germanio, de Britio kaj Irlando, de Belgio kaj Nederlando, de Danio kaj Svedio, de Norvegio kaj Finlando, de Hungario, de Ĉeĥio kaj Slovakio, de Pollando, de Romanio, de Jugoslavio -nun Kroatio, Bosnio, Serbio, Makedonio, Montenegro, ktp.-, ni estis ankaǔ en Islando, Bulgario, Latvio, Estonio kaj Litovio, kaj en Malto) ĝis la Norda Kapo, kaj en Rusio ĝis Kazano.

En la Amerikoj ni vojaĝis "karavane" plufoje en Usono, en Kubo, en Sankto Domingo, en Meksiko, en Brazilo, en Peruo (kun Amazonio) kaj en Argentino (kun Patagonio kaj akvofalo Igǔacuo).

Birmania: pagode sul lago En Azio ni vojaĝis "karavane" en Afganio (antaǔ la militoj), plufoje en Uzbekio (eĉ kiam estis ankoraǔ parto de Soveta Unio), en Nepalo, en Hindio, en Pakistano, en  Ĉinio (jam dum la okdekaj jaroj de la pasinta jarmilo), en Birmo, en Tajlando, en Vjetnamio, en Kamboĝo, en Malajzio, en Indonezio kaj ankaǔ en Meza Oriento (Turkio, Jordanio, Sirio).

En Afriko per niaj karavanoj ni estis en norda Afriko (Egiptio, Tunizio, Maroko) ĝis la dezerto de Saharo kaj en la subsaharia Afriko ni estis en Malio, en Kenjo, en Sudafriko, en Namibio, en Bocvano kun Zambio kaj Zimbabvo (ĝis la Viktoria akvofalo),

en Oceanio en granda parto de Australio.

cxiuj cxi tiuj KARAVANAJ AVENTUROJ estis kaj estas aranĝitaj de ni (partoprenis kaj partoprenas, precipe, italoj; se vi komprenas la italan lingvon vi povas rigardi multajn pasintajn detalajn programojn en la itallingvaj paĝoj: kliku sur "le nostre mete").

Plue, ekde 1977 ni aranĝis 18 italajn karavanojn al la Universalaj Kongresoj de Esperanto, ĉiuj kun turisman postkongreson.

PROPONO (PROJEKTO) "HH" (Homoj kun Homoj):
akompani vin tra la mondo,  per tiuj aventuraj karavanaj vojaĝoj, aranĝitaj
- ne nur por esperantistoj
- ne nur por samlandanoj ne esperantistoj
sed por geesperantistoj el du-tri landoj, kunvojaĝantoj kun iliaj ne esperantistaj geamikoj: homoj kun homoj, la unuaj interkompreniĝos pere de Esperanto, la duaj konstatos tion.

Depende de viaj reagoj ni aranĝos programojn taǔgajn por realigi tion.
. .

.  .

Kontaktoj:    info@karavane.net
.     .
revenu al la hejma paĝo
.   .